Nitrogen

Nitrogen i däcket – det förnuftiga alternativet

Att använda nitrogen i däck är inget nytt. Nitrogen har använts i däck inom flyget, bilracing och anläggningsmaskiner och har starka fördelar framför vanlig luft. Nitrogentekniken har utvecklats på senare år och tillgängligheten ökat vilket medfört att nitrogen inom transportindustrin är på stark frammarsch.

>> Nitrogen i däcken håller trycket (AGA)

Den enskilt viktigaste faktorn för att maximera livslängden på ett däck och att minimera risken för punktering är att säkerställa korrekt tryck i däcket givet däckets storlek och last. Däck med korrekt lufttryck har inte bara längre livslängd utan de är också säkrare.Ett sätt att säkra korrekt tryck i däcken är att fylla däcket med nitrogen istället för luft. Nitrogen hjälper däcket bevara sina ursprungliga egenskaper och bland fördelarna med nitrogenfyllda däck är: mindre lufttryckförlust som ger ett stabilt, oförändrat däcktryck, däcken blir inte varma i samma utsträckning som vid luftfyllda däck, däcket får längre livslängd, däcket oxiderar mindre och fälgarna rostar i mindre utsträckning. Resultatet blir längre däcklivslängd, förbättrad bränsleekonomi och hållbarare stommar för regummering.

Medan nitrotrenden är relativt ny inom buss- och lastbilsnäringen har man inom den extrema bilracingen såsom F1, Le Mans, Indy och Nascar, inom det kommersiella och militära flyget, och för arméfordon, tunga anläggningsmaskiner samt rymdflyget länge använt nitrogen på grund av dess positiva egenskaper. Även inom cykelsporten såsom Tour de France används däck fyllda med nitrogen. Nitrogen är miljövänligt och ej explosivt.

Ett skäl till att det dröjt för nitrogenfyllda däck att slå igenom inom vägtransportsektorn har varit den outvecklade tillgången på nitrogen för dessa fordon. Men fler och fler nitrogenfyllningsanläggningar byggs och nitrogengeneratorer har blivit billigare samt fler producenter av nitrogengeneratorer har etablerat sig.

Teknologin bakom Nitrogen
När ett däck är fyllt med vanlig luft läcker över tiden den komprimerade luften ut genom däckets gummi. Luft innehåller fukt. Som ett led i däckets minskade lufttryck reagerar syret och fukten i luften med däckets gummiblandning och bryter sakta ned däcket som gradvis förlorar sin styrka och hållfasthet. Nitrogen är den långsammaste gas som passerar en luftbarriär såsom t.ex. ett däcks vägg. På grund av att nitrogenmolekylen är större till storlek och mindre genomträngande än syremolekylen och alla andra gaser som luft består av så tränger nitrogen långsammare ut genom däcket än vad luft gör.

Ett däck med för lågt lufttryck är mer benäget att gå sönder i förtid. Detta på grund av att när hjulet rullar så böjer sig däcket mer än det är designat att göra. Denna rörelse böjer däckets gummi- och metallstruktur (en struktur som ger däcket dess egenskaper) vilket gör däcket varmare än det annars skulle vara. Värme är ett däcks värsta fiende och ökar däckets slitage dramatiskt. Det finns en direkt samverkan mellan ett för lågt däcktryck och hur mycket fortare däcket slits än vid korrekt däcktryck.

Luft innehåller syre och syre är inte en trög gas som nitrogen är. Lufts egenskaper påverkas av vilken temperatur som den har och temperaturen påverkar därför hur fort lufttrycket i ett däck minskar. Luften inuti däcket expanderar när värmen stiger och drar ihop sig när temperaturen sjunker. Desto varmare luft desto mer tryck tappar däcket. Generellt kan man säga att per varje 10-12 grader i temperaturskillnad ändrar sig däckets lufttryck med 1 psi (pound per square inch). Eftersom Nitrogen är en trög gas så ändrar sig inte däcktrycket i ett däck fyllt med nitrogen på grund av temperaturskillnader.

Vidare; nitrogen minimerar fukt och oxidation i däcket vilket medför att däcket inte bryts ned i samma utsträckning och rost uppstår inte jämfört med ett däck är fyllt med luft. Minskad oxidation saktar ned däckets åldrande och förstärker stommens livslängd vilket ger högre andel stommar som kan regummeras fler gånger efter varandra. Detta tillsammans minskar däckets driftkostnad och miljöpåverkan.

Kontrollera däcktrycket
Bara för att nitrogen kan hålla ett konstant däcktryck över en längre period än luft så kan man inte ignorera att kontrollera däcktrycket med jämna intervaller. Däcken måste fortfarande kontrolleras med lufttryckmätare och det skall göras när däcken är kalla dvs. när däcket har samma temperatur som omgivande luft. Att enkom sparka på däcket för att kontrollera däcktrycket är lika effektivt som att smälla med handen på motorhuven för att kontrollera motorns oljenivå. Oavsett om däcket är fyllt med luft eller nitrogen så är korrekt underhållna däck det bästa sättet att maximera däckets livslängd och säkerställa bästa styrnings-, driv- och lastegenskaper för fordonet ifråga. Genom att säkra att fordonet har korrekt däcktryck så minskas bränsleförbrukningen vilket minskar fordonets miljöpåverkan.

Att blanda nitrogen och luft
Det råder begreppsförvirring om vad som händer när man blandar luft med nitrogen i ett däck exempelvis som när ett nitrogenfyllt däck behöver öka trycket och nitrogen inte är tillgängligt. Eftersom vanlig luft består av 78% nitrogen så innebär det att när man tillför luft i ett däck med nitrogen som minskar nitrogengraden från 100% ned till den nivå som luften spätt ut nitrogen till. I övrigt så sker inga förändringar i däckets egenskaper förutsatt att däcktrycket är korrekt. När det sedan är möjligt så fyller man däcket med 100% nitrogen igen.

Källa: http://www.layover.com/news/article/why-inflating-tires-with-nitrogen-makes-sense-8634.html (2008-03-24)