Miljöarbete

Frösshammar Däck arbetar sedan 2009 strukturerat med miljöarbete. Vi ingår genom Örebro kommun i ett miljödiplomeringsarbete. Miljödiplomeringsarbetet går i kortet ut på att vi ska kartlägga och minska vår miljöpåverkan.
Miljödiplomeringsarbetet har bland annat lett till att vi tagit fram en miljöpolicy.

Miljöpolicy 
Frösshammar AB skall uppfattas som ett seriöst företag som driver verksamheten och tillhandahåller produkter och tjänster som motsvarar de krav som ställs i aktuell lagstiftning samt förebygga föroreningar.

Vi ska ha en god insyn i våra underleverantörers miljöprogram och i vårt arbete ingår att kontinuerligt följa och förbättra en rad nyckeltal som mäter vår verksamhets miljöbelastning. Nyckeltalen återspeglar vår resursförbrukning i form av el och avfall och hur vi förlänger våra produkters livscykel samt hur vi ökar produkter på marknaden som förbrukar mindre drivmedel.

Vi skall vara konkurrenskraftiga utöver leveranssäkerhet, pris även inom miljöområdet. Genom att leva upp till vår miljöpolicy och de utmaningar den ger eftersträvar vi en affärsmässig helhetssyn. Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för ett aktivt miljöarbete.

Vi vill att vårt miljöarbete skall stödja utvecklingen av företaget och dess medarbetare. Kompetens, engagemang och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för den totala kvaliteten i det ständiga miljöarbetet.

Vi lever upp till vår miljöpolicy genom att de flesta av våra underleverantörer är miljöcertifierade enligt ISO eller motsvarande. Själva mäter vi kontinuerligt några nyckeltal.

Dessa är:
1) Däck som skickas till regummering genom totalt antal sålda däck
Detta nyckeltal ska tolkas på ett sådant sätt att ett högre värde betyder att vi tagit hand om fler däck som går för regummering, vilket innebär en ökad livslängd för däcken, m.a.o. ett mindre behov av att importera.

2) Nya däck sålda till nya kunder
Ett nytt nyckeltal som återspeglar den minskade miljöbelastningen och ökade livslängden genom att däck fyllda med luft minskar på vägarna och ersätts av däck fyllda med nitrogen.

3) Antal kWh per däck med maskintid 
Ett nyckeltal som tar hänsyn till att däcken lagras, Ett lågt nyckeltal är det som eftersträvas. 

4) Kg avfall genom antalet monterade däck
Ett nyckeltal som tar hänsyn till att däcken lagras, Ett lågt nyckeltal är det som eftersträvas. 

Tanken med nyckeltalen är att kunna följa hur vi förbrukar energi i förhållande till verksamhetens försäljning. Vi genomgår årligen en miljörevision, vilken genomförs av Örebro kommun och årligen skriver vi en rapport om vårt miljöarbete. Delar av rapporten hittar du i nedanstående tabell. Där hittar du också länkar till dokument om vårt och våra underleverantörers miljöarbeten och olika certifikat.
 
Dokument Innehåll
Miljöarbete Frösshammar 2015     435 Kb
 
Miljöarbete Frösshammar AB 2015
Miljödiplom, Frösshammar Däck   
60 Kb
Diplom utfärdat av Örebro kommun
ISO14001 Shandong Xingmin >>    285 Kb
ISO 14001 certifikat
ISO14001 LING LONG.pdf     1476 Kb
ISO 14001 certifikat
ISO14001 Triangle certifikat.pdf  >>  192 Kb
ISO 14001 certifikat
Aeolus ISO 9001_14000 >> 1237 Kb
Aeolus Miljödeklaration ISO 9001 och 14000 (Windpower)
Reach Deklaration Aeolus >>    1237 Kb
Deklaration från REACH om följsamhet (Windpower)
Aelous REACH (svensk översättning) >>   79 Kb
Deklaration från REACH om följsamhet (Windpower)
  Våra däck är godkända enligt REACH.
Energimärkning av våra däck  
Energimärkning Windpower     3533 Kb
 
Energimärkning Ling Long 528 Kb
 
Energimärkning Doublestar     1206 Kb
 
Läs mer om energimärkningen på Energimyndigheten hemsida.