Garantivillkor

Varje artikel av vårt fabrikat och med våra artikelnummer, levererade av oss garanteras fritt från felaktigheter beträffande tillverkning och material. GARANTIN täcker ej varor där fel uppkommit genom felaktig hantering eller felaktigt användande. Om du som kund önskar reklamera en av våra produkter: Kontakta oss så kommer vi att översända handlingar för reklamation.

Ersättning utgår:
Om tillverkning eller materialfel konstateras vid vår undersökning. I förhållande till produktens ålder och slitage.

Ersättning utgår ej:
När mönsterdjup på någon del av däcket understiger 3 mm. För kringkostnader såsom montering, dubbning etc. För annan skada som uppstår till följd av fel i levererad vara.

Ansvar:
I intet fall ansvarar vi för skada på person eller egendom, som kan uppstå genom användande av våra produkter.
    Inga artiklar hittades